SONY DSCSONY DSCSONY DSC

日本民営鉄道協会の定時総会終了後の記念パーティーにて、根津会長及び杉山会長へ挨拶いたしました。