SONY DSC台北駐日経済文化代表處沈斯淳代表ご夫妻にご挨拶

SONY DSCSONY DSC台北国立故宮博物院馮明珠院長の挨拶
「台北国立故宮博物院 神品至宝」展が、東京上野の東京国立博物館で行われている。展示会開催に当たりレセプションが催されました。